Uczciwe wybory – NOWY poradnik męża zaufania – CAŁOŚĆ


Prezentujemy nowy poradnik męża zaufania w nadchodzących wyborach samorządowych. Poradnik jest modyfikacją wersji z roku 2011.
Poradnik w wersji do pobrania

1. Wprowadzenie

Niniejsze opracowanie jest próbą uporządkowania praktycznej wiedzy przydatnej mężom zaufania oraz osobom zaangażowanym w wykrywanie i udaremnianie fałszerstw, jakie mogą mieć miejsce w obwodowych komisjach wyborczych. Dokument powstał jako odpowiedź na zapotrzebowanie patriotów Rzeczpospolitej Polskiej, którzy dążą nie tylko do jak najlepszego wyniku wyborczego swojego obozu w zbliżających się wyborach, lecz przede wszystkim aby wynikowi temu towarzyszyła całkowita pewność co do uczciwości procesu wyborczego. Czytaj dalej