wykłady, debaty, spotkania →

Rozmowy niedokończone – 14.04.2011
Goście: Ewa Stankiewicz, Jan Pospieszalski