Tomasz Strzyżewski: „Wielka księga cenzury PRL” – SPOTKANIE AUTORSKIE, prow. Grzegorz Braun – VIDEO


3bef61f8c9daa0af0bcd26c3bf447ba6Spotkanie autorskie Tomasza Strzyżewskiego w Warszawie. Prowadzenie – Grzegorz Braun. Udział wzięli Justyna Błażejowska, prof. Zbigniew Romek, Paweł Toboła-Pertkiewicz


Tomasz Strzyżewski w RadioWnet: Książka jest ciągle aktualna

Praca polegała na sporządzeniu zbioru reprezentatywnego dla funkcjonowania całego systemu cenzury obowiazującego w mediach PRL. W ciągu dwutygodniowego okresu próbnego udostępniono mi najbardziej tajne dokumenty, które przechowywano w kasie pancernej – przedstawił genezę publikacji autor Tomasz Strzyżewski.

Książka powstała podczas mojego zatrudnienia w delegaturze krakowskiej Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowsk w okresie od sierpnia 1975 do końca lutego 1977. Tzw. „okres Gierka”, charakteryzujący się zliberalizowaniem polityki paszportowej, udostępniajacej paszporty wydawane na wyjazdy indywidualne poza kraje socjalistyczne, przyczyniło się do zdemaskowania systemu cenzuralnego. Gdybym tam trafił ze świadomego wyboru, to na pewno bym tej decyzji nie podjął – mowił nasz gość w Poranku Radia Wnet.

Fakt, że cenzura nadal jest kontynuowana przez środki masowego przekazu, które zostały odziedziczone po PRL, świadczy o tym, że urząd cenzury był wierzchołkiem góry lodowej, pełniącym jedynie funkcję komórki kontroli jakości. Wspólnym czynnikiem pracowników urzędu była zasada, że nie wolno się narazić swojemu pracodawcy: mediom komunistycznym lub koncesjodawcy – komentował Tomasz Strzyżewski.

Posłuchaj całej rozmowy! –> radiownet.pl

Reklamy

One comment on “Tomasz Strzyżewski: „Wielka księga cenzury PRL” – SPOTKANIE AUTORSKIE, prow. Grzegorz Braun – VIDEO

Możliwość komentowania jest wyłączona.