Rok 2016 Rokiem Solidarności Polsko-Węgierskiej


Polak_WegierZgromadzenie Narodowe Węgier przyjęło jednogłośnie uchwałę na mocy której rok 2016 ustanowiono Rokiem Solidarności Polsko-Węgierskiej. Gest Madziarów jest wyrazem jedności z Polakami w związku z 60. rocznicą Poznańskiego Czerwca oraz późniejszego o cztery miesiące węgierskiego powstania antykomunistycznego.

Projekt uchwały został przedstawiony przez przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego,Laszlo Kovera a także przez przewodniczącą Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech, Halinę Csucs. Na sali obecna była także delegacja polskiego Sejmu z wicemarszałkiem Ryszardem Terleckim na czele.

Analogiczną uchwałę podjął 19 lutego polski Senat, a w piątek przyjął ją przez aklamację Sejm. W obydwu uchwałach równie silnie podkreślono, że bohaterskie czyny zarówno Polaków jak i Węgrów były od zawsze przejawem naszego odwiecznego pragnienia wolności i protestu przeciwko zniewoleniu całego regionu wskutek narzuconego po II wojnie światowej obydwu państwom „nowego porządku”.

za: radiomaryja

Wielki Wyjazd na Węgry

Reklamy