Wojna ekonomiczna trwa – na wielu płaszczyznach


RN-Barys

” 1.  jak w świetle art 13 Konstytucji, można tolerować rejestracje stowarzyszeń, do których przynależność i siedziby są tajne?
2. Czy deklarowane w statucie działania tych stowarzyszeń, są zgodne z tym, co one faktycznie robią?”  

Rozmowy niedokończone, mec. Elżbieta Barys.  Program prowadził: o. Piotr Dettlaff 

Czytaj dalej

Reklamy