Ewa Stankiewicz: TRIUMF BEZPRAWIA! Zygmunt Miernik skazany na 10 mc


miernik

foto P. Zdun – Z.Miernik na chwilę przed zatrzymaniem

JEST DECYZJA SĄDU! Kara dla Z. Miernika podwyższona do 10 miesięcy więzienia. Sąd bezkarny! Skazany został zatrzymany po wyjściu z  gmachu sądu przez policjantów w cywilu! 

Skład Sądu Okręgowego w Warszawie, który wydał wyrok na Zygmunta Miernika: PIOTR KLUZ, EWA LESZCZYŃSKA-FURTAK, AGNIESZKA KOMOROWICZ. 

Z dwóch do 10 miesięcy więzienia podwyższył warszawski sąd okręgowy karę dla Zygmunta Miernika, za to, że w 2013 r. rzucił tortem w sędzię zajmującą się sprawą Czesława Kiszczaka – w proteście wobec uległości. W środę sąd ogłosił prawomocny wyrok w tej sprawie uznając zasadność apelacji prokuratury. Tylko taka kara jest karą zasłużoną. (…) Oskarżony musi sobie wreszcie uświadomić, że popełnianie przestępstw nie popłaca i takie zachowanie musi spotkać się z adekwatną reakcja prawnokarną – powiedziała sędzia Agnieszka Komorowicz w uzasadnieniu wyroku. Przybyli, by okazać solidarność z Zygmuntem Miernikiem, w większości nie dostali się na salę i do sądu – wejściówki wydawano do godz.12.00.

Wyjaśnijmy kontekst sprawy:
W 2013r. w SO przesłuchiwano wówczas dwoje psychiatrów, którzy uznali, że zdrowie b. szefa MSW z lat PRL Czesława Kiszczaka nie pozwala na sądzenie go za przyczynienie się do śmierci dziewięciu górników kopalni „Wujek” w 1981 r.
Gdy sędzia Wielgolewska ogłosiła, że przesłuchanie biegłych odbędzie się przy drzwiach zamkniętych, obecna w sali jako publiczność grupa osób z Adamem Słomką na czele zaprotestowała, głośno wyrażając niepochlebne dla sądu opinie. Wtedy sędzia ogłosiła przerwę w posiedzeniu. Gdy wychodziła z sali, Zygmunt Miernik rzucił w nią tortem z bitą śmietaną. Sędzia została trafiona w tył głowy. Posiedzenie dokończono niejawnie, a następnie sędzia zawiesiła proces Kiszczaka z powodu jego złego stanu zdrowia. Jeszcze w 2013 r. SA prawomocnie utrzymał tę decyzję SO. Jak wiemy, do śmierci Kiszczaka nie udało się go skazać w polskim sądzie.

za: solidarni2010.pl


Telewizja Republika – Ewa Stankiewicz i Adam Słomka – W Punkt 2016-04-20

 

Reklamy