Musimy przystąpić do rechrystianizacji Europy! – Otwartym tekstem, 10/16


Gadowski-OTW Polsce mamy powstałą w 2001 roku Ligę Muzułmańska, która jest w konflikcie z Muzułmańskim Związkiem Wyznaniowym, w konflikcie z naszymi Tatarami i zrzesza Arabów, a która w części, wg nieoficjalnych źródeł, finansowana jest przez Arabię Saudyjską. Ta Liga Muzułmańska już zawarła umowę z miastem Częstochowa i miastem Gdańsk na nauczanie islamu, za pieniądze komunalne, za pieniądze publiczne. (…)

Liga Muzułmańska, dopóki nie ujawni źródeł swojego finansowania, powinna zostać objęta śledztwem i zdelegalizowana w Polsce, bo stanowi zagrożenie dla porządku prawnego w Polsce. (…) 

My, Polacy mamy swoją religię, mamy swoją drogę przez świat, powinniśmy się wzmocnić i z powrotem rechrystianizować Europę.

Europa zawsze opierała się islamowi wtedy, gdy walczyła pod sztandarami chrześcijańskimi, nigdy inaczej. Dziś chrześcijaństwo ostało się w Polsce, jakie się ostało takie się ostało, ale ostało się. Europa zachodnia jest wyjałowiona, celowo wyjałowiona z idei chrześcijańskiej więc musimy przystąpić do rechrystianizacji Europy

całość programu poniżej, zapraszamy:

Witold Gadowski – dziennikarz śledczy „w Sieci”.
Program miał emisję w dniu 31 marca 2016 r.

za: Otwartym-tekstem: Czy Europie grozi powstanie islamskie?

Reklamy