Gdyby Jezus Chrystus nie zmartwychwstał, „próżna byłaby nasza wiara” (!)


mateusz2Nadeszły Święta Zmartwychwstania Pańskiego, a ściślej – nie tylko Święta, ale kolejna Rocznica Zmartwychwstania Pańskiego. Wydaje się, że właśnie rocznicowy aspekt tych Świąt warto dzisiaj szczególnie podkreślać, bo na fali dialogu z judaszyzmem forsowany jest w postępackiej teologii pogląd, że Zmartwychwstanie nie było faktem historycznym. Że po prostu Apostołowie tak tego pragnęli, tak pragnęli, że aż sobie to całe zmartwychwstanie uroili.

Warto zwrócić uwagę, że ten postępacki pogląd wychodzi naprzeciw przekrętowi, o którym wspomina w swojej Ewangelii święty Mateusz i który to przekręt jest aktem założycielskim judaszyzmu: „pogłoska między Żydami”, która „trwa aż do dnia dzisiejszego”.  Najwyraźniej święty Paweł, Apostoł Narodów już dawno to przewidział i dlatego powiedział, że gdyby Jezus Chrystus nie zmartwychwstał, „próżna byłaby nasza wiara”.

Te potężne słowa Pawłowe, niczym grom grzmią przez stulecia, jako przestroga dla tych, którzy rozmaite dialogi na cztery nogi stawiają ponad Prawdę. (…) /Stanisław Michalkiewicz/

 

Reklamy