Grzegorz Bierecki: „Sukces ekonomiczny rodzi się z narodowej dumy.”


1d7eca7a74085f1731670f5ff53182873ac39722

(od lewej) Grzegorz Bierecki w towarzystwie Jerzego Zelnika i Janusza Szewczaka.

To z opowieści o dokonaniach naszych wielkich przodków czerpiemy inspirację i siłę do dzisiejszych działań. Historia opowiada nam, kim jesteśmy, skąd pochodzimy i dokąd powinniśmy zmierzać. Wspólne rozumienie historii wyjaśnia sens tego, co było, co jest, może lub powinno być. Jest centralnym elementem konstrukcji narodowej tożsamości, wspólnych norm i wartości. Wspólne rozumienie historii definiuje naszą tożsamość, jej relację do innych, a także sposób postrzegania obecnych problemów politycznych czy gospodarczych. Dlatego tak ważnym w budowaniu wspólnej świadomości – czy lepiej – tożsamości historycznej Polaków jest aktywność państwa. 

Świadomość historyczna jest współcześnie narzędziem polityki gospodarczej. Sukces – także ten gospodarczy – rodzi się z dumy. Z pewności siebie. Ze świadomości przynależności do wielkiego narodu. Świetnie rozumieli to właściciele firmy Atlas, gdy uczynili swoim znakiem firmowym bociana czy gdy w reklamie pokazywali pokonanych Krzyżaków, upraszających polskiego króla o polski klej. Albo też właściciel piwa Ciechan, pozujący w stroju husarza. Kasy kredytowe SKOK konsekwentnie różnicują się na rynku jako stuprocentowo polska instytucja finansowa. Być może w tym tkwi tajemnica ich niezwykłej odporności na ataki konkurencji i nieodpowiedzialnych polityków.

Świadomość historyczna, szacunek dla własnego kraju przekłada się na decyzje konsumentów czy producentów na rynku wewnętrznym. Jest źródłem zjawiska zwanego patriotyzmem gospodarczym. Dziś to zjawisko globalne; do patriotyzmu gospodarczego nawołują przywódcy wszystkich krajów rozwiniętych, z prezydentem Obamą na czele. I robią to w jasno określonym celu.

Patriotyzm gospodarczy jest tą siłą, która w erze globalizacji, otwartej liberalnej gospodarki, może z powodzeniem zastąpić stare i w większości już zakazane – na mocy regulacji ponadnarodowych – narzędzia ochrony własnego rynku przed zagraniczną konkurencją. W tym sensie jest on narzędziem polityki gospodarczej odpowiedzialnych rządów.


 

Wygaszanie Polski Okladka 3D2

Polecamy książkę „Wygaszanie Polski”. Można ją zobaczyć i nabyć tutaj.


Patriotyzm gospodarczy ma także często wymiar lokalny, związany z poczuciem dumy z własnego regionu. Przyczynia się do wzmocnienia odporności lokalnych producentów na globalną konkurencję. Dobrym przykładem jest sukces krajowych producentów wyrobów mleczarskich w starciu z zagranicznymi koncernami. Narzędzie patriotyzmu gospodarczego jest także w rękach samorządów. Jednak patriotyzm gospodarczy jest przede wszystkim narzędziem, które spoczywa w rękach wszystkich Polaków. To oni codziennie decydują o tym, co i gdzie kupią, gdzie zainwestują. Są milionami nośników przekazu polskiej historii, wizerunku Polski. Świadomi swej historii Polacy są najlepszymi ambasadorami marki „Polska”. Chcą być dumni z Polski. Potrzebują tej dumy.

Z badań zachowań pracowników na rynku brytyjskim wynika, że Polacy gotowi są zaakceptować nawet do 30 proc. niższe wynagrodzenie niż obywatele starej unii o tych samych kwalifikacjach. Wynika to z niższej samooceny, z przekonania, że pochodzą z gorszego kraju.

Kilka lat temu w Londynie jeden z działaczy polonijnych powiedział mi, że młodzi Polacy słuchają w pubach opowieści o wspaniałej historii kraju od swoich brytyjskich kolegów i nie są w stanie zrewanżować im się własną opowieścią. A przecież wizerunek kraju, opowieść o nim mają wpływ na gotowość do zakupu jego produktów. Film „Braveheart” (Waleczne serce) wspaniale opowiadający historię Szkocji świetnie przyczynił się nie tylko do rozwoju turystyki w tym kraju, ale i do promocji wyrobów, które tradycyjnie wzmacniają odwagę. Skuteczny „eksport” dobrze wykreowanego wizerunku kraju przekłada się bowiem na wielkość eksportu towarów i usług.

Klasyczne podręczniki zarządzania definiują dobrobyt jako warunki bytowe gwarantujące wysoki poziom życia oraz satysfakcję w sferze kulturalnej, duchowej. Bez świadomości historycznej nie sposób w pełni korzystać z dorobku kulturalnego. Dobrobyt bowiem to więcej niż pieniądze czy rzeczy, to sposób życia i myślenia. Podobnie bieda stanowi sposób życia i myślenia, a nie tylko brak pieniędzy czy rzeczy.

Naszym myślom ścieżki układa nasze rozumienie historii. Po latach pedagogiki winy i wstydu, słuchania, że polskość to nienormalność, nadszedł czas na inteligentną politykę historyczną.

Fragment artykułu z ostatniego numeru „Wpisu“, gdzie rozpatrywano różne aspekty nowej polityki historycznej.

(…) Świadomość historyczna jest współcześnie narzędziem polityki gospodarczej. Sukces – także ten gospodarczy – rodzi się z dumy. Z pewności siebie. Ze świadomości przynależności do wielkiego narodu. Świetnie rozumieli to właściciele firmy Atlas, gdy uczynili swoim znakiem firmowym bociana czy gdy w reklamie pokazywali pokonanych Krzyżaków, upraszających polskiego króla o polski klej. Albo też właściciel piwa Ciechan, pozujący w stroju husarza. Kasy kredytowe SKOK konsekwentnie różnicują się na rynku jako stuprocentowo polska instytucja finansowa. Być może w tym tkwi tajemnica ich niezwykłej odporności na ataki konkurencji i nieodpowiedzialnych polityków.
Świadomość historyczna, szacunek dla własnego kraju przekłada się na decyzje konsumentów czy producentów na rynku wewnętrznym. Jest źródłem zjawiska zwanego patriotyzmem gospodarczym. Dziś to zjawisko globalne; do patriotyzmu gospodarczego nawołują przywódcy wszystkich krajów rozwiniętych, z prezydentem Obamą na czele. I robią to w jasno określonym celu.

Patriotyzm gospodarczy jest tą siłą, która w erze globalizacji, otwartej liberalnej gospodarki, może z powodzeniem zastąpić stare i w większości już zakazane – na mocy regulacji ponadnarodowych – narzędzia ochrony własnego rynku przed zagraniczną konkurencją. W tym sensie jest on narzędziem polityki gospodarczej odpowiedzialnych rządów.
Patriotyzm gospodarczy ma także często wymiar lokalny, związany z poczuciem dumy z własnego regionu. Przyczynia się do wzmocnienia odporności lokalnych producentów na globalną konkurencję. Dobrym przykładem jest sukces krajowych producentów wyrobów mleczarskich w starciu z zagranicznymi koncernami. Narzędzie patriotyzmu gospodarczego jest także w rękach samorządów. Jednak patriotyzm gospodarczy jest przede wszystkim narzędziem, które spoczywa w rękach wszystkich Polaków. To oni codziennie decydują o tym, co i gdzie kupią, gdzie zainwestują. Są milionami nośników przekazu polskiej historii, wizerunku Polski. Świadomi swej historii Polacy są najlepszymi ambasadorami marki „Polska”. Chcą być dumni z Polski. Potrzebują tej dumy.

Z badań zachowań pracowników na rynku brytyjskim wynika, że Polacy gotowi są zaakceptować nawet do 30 proc. niższe wynagrodzenie niż obywatele starej unii o tych samych kwalifikacjach. Wynika to z niższej samooceny, z przekonania, że pochodzą z gorszego kraju.

Kilka lat temu w Londynie jeden z działaczy polonijnych powiedział mi, że młodzi Polacy słuchają w pubach opowieści o wspaniałej historii kraju od swoich brytyjskich kolegów i nie są w stanie zrewanżować im się własną opowieścią. A przecież wizerunek kraju, opowieść o nim mają wpływ na gotowość do zakupu jego produktów. Film „Braveheart” (Waleczne serce) wspaniale opowiadający historię Szkocji świetnie przyczynił się nie tylko do rozwoju turystyki w tym kraju, ale i do promocji wyrobów, które tradycyjnie wzmacniają odwagę. Skuteczny „eksport” dobrze wykreowanego wizerunku kraju przekłada się bowiem na wielkość eksportu towarów i usług.

Klasyczne podręczniki zarządzania definiują dobrobyt jako warunki bytowe gwarantujące wysoki poziom życia oraz satysfakcję w sferze kulturalnej, duchowej. Bez świadomości historycznej nie sposób w pełni korzystać z dorobku kulturalnego. Dobrobyt bowiem to więcej niż pieniądze czy rzeczy, to sposób życia i myślenia. Podobnie bieda stanowi sposób życia i myślenia, a nie tylko brak pieniędzy czy rzeczy.

Naszym myślom ścieżki układa nasze rozumienie historii. Po latach pedagogiki winy i wstydu, słuchania, że polskość to nienormalność, nadszedł czas na inteligentną politykę historyczną.

Fragment artykułu z ostatniego numeru „Wpisu“, gdzie rozpatrywano różne aspekty nowej polityki historycznej.

za: bialykruk.pl

2 comments on “Grzegorz Bierecki: „Sukces ekonomiczny rodzi się z narodowej dumy.”

Możliwość komentowania jest wyłączona.