Grzegorz Bierecki: „Sukces ekonomiczny rodzi się z narodowej dumy.”


1d7eca7a74085f1731670f5ff53182873ac39722

(od lewej) Grzegorz Bierecki w towarzystwie Jerzego Zelnika i Janusza Szewczaka.

To z opowieści o dokonaniach naszych wielkich przodków czerpiemy inspirację i siłę do dzisiejszych działań. Historia opowiada nam, kim jesteśmy, skąd pochodzimy i dokąd powinniśmy zmierzać. Wspólne rozumienie historii wyjaśnia sens tego, co było, co jest, może lub powinno być. Jest centralnym elementem konstrukcji narodowej tożsamości, wspólnych norm i wartości. Wspólne rozumienie historii definiuje naszą tożsamość, jej relację do innych, a także sposób postrzegania obecnych problemów politycznych czy gospodarczych. Dlatego tak ważnym w budowaniu wspólnej świadomości – czy lepiej – tożsamości historycznej Polaków jest aktywność państwa.  Czytaj dalej