Międzynarodowy Kongres: Problemy współczesnej polityki. Konflikty zbrojne i terroryzm.


zaproszenie6Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszam do udziału w Międzynarodowym Kongresie: Problemy współczesnej polityki. Konflikty zbrojne i terroryzm, który odbędzie się w dniach 11-12 marca 2016 r. na naszej Uczelni.
Kongres stanowi wspólne przedsięwzięcie Zakładu Polityki Międzynarodowej WSKSiM oraz Wydziału Historii University of East Anglia w Norwich w Wielkiej Brytanii. Dlatego teżkongres będzie prowadzony w j. polskim i angielskim.
Sesje tematyczne obejmują zagadnienia z zakresu politologii oraz mediów. 

Kongres będzie miał formę otwartych paneli dyskusyjnych na których będzie możliwość prezentacji swoich referatów (w j. polskim lub angielskim), w związku z powyższym prosimy o nadesłanie formularza zgłoszeniowego do 20 lutego 2016 r. dostępnego na stronie internetowej kongresu. Po akceptacji abstraktu referatu dostaną Państwo potwierdzenie udziału w Kongresie.
Referaty, które uzyskają pozytywna recenzję zostaną opublikowane w naszym czasopiśmie Studia toruńskie – fides, ratio, patrio (4 pkt).

Wszelkie informacje dotyczące kongresu znajdą Państwo na stronie internetowej http://pwp.wsksim.edu.pl/

Pytania proszę kierować na maila kongresowego pwp@wsksim.edu.pl
Z góry dziękuję za współpracę.

pozdrawiam serdecznie

Dr Dorota Piersa-Cywińska
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu
Zakład Polityki Międzynarodowej

zaproszenie6

Reklamy