Przypominamy – medialny zamach stanu w 2007


manipulation_0.previewW 2007 roku przeprowadzono w Polsce „apolityczną” kampanię pro-frekwencyjną o nazwie: „ZMIEŃ KRAJ. IDŹ NA WYBORY”.
Dla celów kampanii powołano koalicję „21października.pl”, w skład której weszło ponad 150 organizacji pozarządowych z całej Polski,

W ramach kampanii przygotowano reklamy telewizyjne, radiowe i prasowe, które bezpłatnie emitowały największe stacje telewizyjne i radiowe, ukazywały się w popularnych dziennikach i tygodnikach.


Forum für Bürgerschaftliche Entwicklung in Warschau pod polskim adresem internetowym nosi nazwę Forum Obywatelskiego Rozwoju. Strona http://www.for.org.pl podaje, że FOR rozpoczęło swoją działalność we wrześniu 2007 r. (a więc na miesiąc przed wyborami do Sejmu) i jest rzekomo instytucją niezależną (do tej sprawy wrócimy za chwilę). Niestety, nie ma żadnej informacji o włożonym kapitale i o jego pochodzeniu – poza zdaniem, że „jego wyłącznym fundatorem jest prof. L. Balcerowicz”.

L. Balcerowicz jest też przewodniczącym pięciosobowej Rady, w której skład wchodzi m.in. były minister i bankowiec Tadeusz Syryjczyk oraz Jan Wejchert współwłaściciel TVN, człowiek najbogatszy z wszystkich ludzi polskich mediów. W Komitecie Programowym FOR znajdujemy nazwiska Wł. Bartoszewskiego, Andrzeja Olechowskiego, Marka Safjana, Andrzeja Zolla, Jacka Fedorowicza i wielu innych postaci o powszechnie znanej orientacji politycznej.

Po przeczytaniu listy kilkudziesięciu nazwisk członków komitetu w deklarację niezależności i apolityczności Forum uwierzyć może tylko polityczny analfabeta.

Na swojej stronie głównej Forum chwali się, że „FOR przystąpiło do szerokiej koalicji organizacji pozarządowych, które wsparły kampanię społeczną: Zmień kraj. Idź na wybory. Na stronie FOR zostały umieszczone filmy wykorzystywane w kampanii. FOR prowadziło również sekretariat kampanii.”

Okazuje się więc, że krótko przed wyborami 2007 r. Balcerowicz wyjął z kieszeni swoje własne pieniądze (nie korzystał oczywiście z niczyjego wsparcia) i rozpoczął niezależną, bezpartyjną i apolityczną kampanię „Zmień kraj. Idź na wybory”. (…)

 „Strategicznym celem koordynowanej przez FOR kampanii było maksymalne zwiększenie frekwencji w grupie młodych wyborców, ustalono bowiem, że dwudziestolatkowie wykazują się największą akceptacją liberalizmu” i są grupą najsilniej popierającą Platformę. Na pozornie neutralne politycznie mobilizowanie młodych wyborców wydatkowano olbrzymie sumy” (…)
„elementem kampanii były także działania mające doprowadzić do wyłączenia lub zniechęcenia wyborców starszych wiekiem, wierzących i in. To właśnie w koalicji 21pazdziernika.pl zrodził się haniebny pomysł ukrycia dowodu osobistego babci” (…)

powyższe cytaty pochodzą z artykułu Rewizora, opublikowanego jeszcze w grudniu 2008 roku.

Felieton pokazuje, jakie siły uruchomiono, żeby zablokować kierunek, w jakim zaczął pod rządami PiS podążać kraj, jak potężne grupy interesu poczuły się zagrożone i postanowiły w obronie swoich przywilejów dokonać manipulacji przy pomocy mediów.

Czytaj ponadczasowy artykułu Rewizora: /TUTAJ/


Dzisiaj jesteśmy bardziej odporni na manipulacje i chętni do obywatelskiej kontroli przebiegu głosowania. Zagrożenie ciągle jest jak najbardziej realne – czytaj Ewa Stankiewicz: „Istnieje realne zagrożenie, że wybory zostaną sfałszowane”.

Reklamy