Przystanek Niepodległość: Debata – Semka, Stankiewicz, Gadowski, Orzeł


Debata o Polsce – panel dyskusyjny dziennikarzy i polityków: Prof. Tomasz Panfil, dr Sławomir Węgrzynowicz, Piotr Semka, Witold Gadowski, Antoni Trzmiel, Józef Orzeł, Ewa Stankiewicz, Tomasz Małek, Sławomir Kmiecik, Tomasz Kolanek

Reklamy