Ewa Stankiewicz – Studio Republika: Czy prezydent Duda jest bezpieczny? (cz.3)


Piotr BaczekPiotr Bączek – b. dyrektor biura analiz Służby Kontrwywiadu Wojskowego 

źródło: telewizjarepublika.pl

część 4 – TUTAJ

część 2 – TUTAJ

część 1 – TUTAJ

Reklamy