Janusz Wojciechowski: A może wcale nie chodzi o warunki, tylko wprost o dzieci? Zadbane, zdrowe dzieci.


450,253,4c0ddfdad800b16cc2c541e75123275e05e7ff9e

FOT. ARCH. PAŃSTWA BAŁUTÓW

Pytam sąd – jaka zbrodnia matki może usprawiedliwić oderwanie jej od piersi karmionego dziecka?

Za kilka miesięcy, po wyborach, zmienimy kodeks rodzinny i zabronimy zabierania dzieci z powodów innych niż przemoc, molestowanie bądź inne bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia dzieci. Póki co władza sądu nad dziećmi jest absolutna i sąd w Nisku korzysta z niej w całej pełni, nie bacząc na łzy. Mimo rozpaczliwych próśb nie oddał dzieci, choćby tylko na wakacje. Czytaj dalej