WYDARZENIE! Ogólnopolska konferencja koordynatorów i sygnatariuszy RKW – agenda


rkw__2W dniu 11 lipca 2015 r. (sobota) w godz. 11-16 odbędzie się w Warszawie Ogólnopolska Konferencja Koordynatorów i Sygnatariuszy społecznego Ruchu Kontroli Wyborów [nie mylić ze Stowarzyszeniem RKW, które powołała pewna część działaczy].
Temat wiodący: przygotowania do kontroli referendum i wyborów parlamentarnych.
O miejscu konferencji informujemy drogą mailową.

Agenda Ogólnopolskiej Konferencji Koordynatorów i Sygnatariuszy społecznego Ruchu Kontroli Wyborów: 

11.00
1. Otwarcie Konferencji. Przedstawienie porządku obrad.

11.05 – 11.25
2. Wystąpienia zaproszonych Prezesów i Przewodniczących Organizacji ­Sygnatariuszy RKW

11.25 ­ – 11.45
3. Przedstawienie głównych kierunków działania oraz zasad współpracy w komitetami
wyborczymi ­ Ewa Stankiewicz Solidarni2010, Koordynator Krajowy RKW Józef Orzeł, Klub Ronina

11.45 – 12.05
4. Rozbudowa sieci krajowej RKW – Koordynator Krajowy Sieci RKW Arkadiusz Nowakowski

12.05 ­ 12.25
5. System siepoliczymy.pl wobec referendum i wyborów parlamentarnych. Funkcja strony ruchkontroliwyborow.pl – Koordynator Systemu IT RKW Piotr Wolter

12.25 – 12.45
6. Konieczne zmiany prawa [kodeks wyborczy] i standardów zachowań urzędników wyborczych – Koordynator Prawny RKW Krystyna Łazor

12.45 – 13.00
7. Przedstawienie kalendarza działań RKW wyborów parlamentarnych – Koordynator Krajowy Hanna Dobrowolska

13.00 – ­14.30
8. Dyskusja nad przedstawionymi projektami.

14.30 – 14.45
9. Przerwa

14.45 – 15.00
10. Przedstawienie projektu inicjatywy grupy koordynatorów z 13.06 o powołaniu Rady Koordynatorów RKW, jako ciała doradczego RKW, i poddanie pod głosowanie tego projektu

15.00 – 15.30
11. W razie podjęcia decyzji pozytywnej w punkcie 10. agendy – przedstawienie kandydatur do Rady z listy koordynatorów i przeprowadzenie wyborów.

15.30 – ­16.00
12. Podsumowanie Konferencji przez Kierownictwo RKW.

Zapraszamy!

Hanna Dobrowolska Krajowy Koordynator RKW
Józef Orzeł Krajowy Koordynator RKW
Arkadiusz Nowakowski Krajowy Koordynator Sieci RKW
kontakt: koordynator.krajowy@ruchkontroliwyborow.pl

http://www.ruchkontroliwyborow.pl
Sekretariat RKW: 523-569-592 (godz. 10:00 – 18:00)
sekretariat@ruchkontroliwyborow.pl

za: http://solidarni2010.pl/31324-wydarzenie-ogolnopolska-konferencja-koordynatorow-i-sygnatariuszy-rkw—agenda.html

 

Reklamy