Do Sygnatariuszy Aktu Założycielskiego Ruchu Kontroli Wyborów


p2210020_2_normalKierujemy ten list i zaproszenie do wszystkich, dzięki którym 21 lutego powstał ponadpartyjny, oparty na wolontariacie i dobrowolności, społeczny RUCH KONTROLI WYBORÓW i którzy chcą utrzymać RKW w przyjętej wówczas otwartej formule działania.

Z Aktu Założycielskiego RKW, 21 lutego 2015r.:
Celem Ruchu Kontroli Wyborów jest zapewnienie uczciwego przebiegu wyborów prezydenckich i parlamentarnych w 2015 roku, rzetelne policzenie głosów i opublikowanie ich wiarygodnych wyników.[…]  Czytaj dalej