II Konferencja POWSTAŃ POLSKO – materiały szkoleniowe do pobrania, relacje video


Ewa-RKW14 marca 2015 r. w Niepokalanowie pod Warszawą odbyła się konferencja szkoleniowa Ruchu Kontroli Wyborów. Uczestnicy otrzymali szczegółową wiedzę o procedurach wyborczych, systemie RKW, stosowanych fałszerstw wyborczych oraz sposobach zabezpieczania się przed nimi.  Czytaj dalej