Spotkanie z rodziną Mariana Bernaciaka ps. Orlik – 08.03.2015, g.18


OrlikW dniu 08.03.2015 o godz 18.00, w restauracji Retro Praga ul. Ząbkowska 2, zapraszamy na spotkanie z krewnymi Mariana Bernaciaka ps. Orlik.

Będą opowieści rodzinne, wspomnienia wojenne i powojenne.

O godz. 19.00 odbędzie się koncert Agnieszki Pawlik-Regulskiej przy akompaniamencie Janusza Kani 

herb_KP_2patronat medialny:
Kurier Praski
serdecznie zapraszamy


 Mjr Marian Bernaciak „Orlik” (1917 – 1946)

(…) Mianowany szefem Kedywu podobwodu „A” (Dęblin – Ryki), należącego do Obwodu AK, był organizatorem i dowódcą wielu akcji dywersyjno – sabotażowych. Jesienią 1943 roku zdekonspirowało go gestapo. Poszedł wówczas do lasu na czele zawiązku oddziału partyzanckiego, który wkrótce rozrósł się do kompanii. Był to sławny OP I/15 pp. „Wilków” AK.

Wtedy „Dymek” stał się „Orlikiem”. Wraz z oddziałem uczestniczył w wielu akcjach zbrojnych. Dowodził nim w czasie „Burzy”, gdy oddział liczył już około 300 ludzi. Po wkroczeniu Armii Czerwonej i nieudanej próbie marszu z pomocą Warszawie, oddział został rozwiązany. Zaczęło się wielkie polowanie UB i NKWD na jego żołnierzy, a przede wszystkim na dowódcę. Zabijano ich na miejscu, zamykano w więzieniach, wywożono do sowieckich łagrów.

W marcu 1945 roku „Orlik” odtworzył oddział, by dać w nim schronienie swym partyzantom i bronić chłopów przed gwałtami i rabunkami NKWD i UB. Dowództwo oddziału powierzył por. „Świtowi” (Zygmunt Kęska), sam zajął się organizowaniem zbrojnej samoobrony na terenie Inspektoratu Puławy. Początkowo był podporządkowany Delegaturze Sił Zbrojnych, później wszedł w skład WiN. Wkrótce jego zgrupowanie partyzanckie zyskało szeroki rozgłos wieloma brawurowo wykonanymi akcjami zbrojnymi. Większością z nich „Orlik” dowodził osobiście.
Oddział przeprowadził wiele akcji przeciwko komunistycznemu aparatowi terroru

Partyzanci_WiN_mjr_Orlika__pluton_Boleslawa_Mikusa_Zbika_Lato46

Partyzanci WiN mjr „Orlika” – pluton Bolesława Mikusa „Żbika”, Lato 1946

(…)

Major Marian Bernaciak „Orlik” (1917 – 1946) w chwili śmierci miał 29 lat. W stopniu majora był wtedy zwierzchnikiem wszystkich oddziałów i grup zbrojnych WiN, trwających jeszcze na terenie Inspektoratu Puławy.

źródło: podziemiezbrojne.blox.pl


Agnieszka Pawlik-Regulska – magister filologii polskiej, germanistka, nauczycielka, reżyser grup teatralnych. Śpiewała w różnych zespołach. Miała okazję wykonywać ze Skaldami kolędy z albumu „Moje Betlejem”.

Dzięki spotkaniu z pianistą Januszem Kanią (sierpień 2013) zajęła się repertuarem patriotycznym i piosenką aktorską. Przygotowała koncerty poświęcone m. in. Powstaniu Warszawskiemu, Powstaniu Styczniowemu, okresowi stanu wojennego, „Solidarności” (…)

Koncertowała m. in. w kilku warszawskich parafiach, Podziemiu Kamedulskim, Okęckiej Sali Widowiskowej, Muzeum Powstania Warszawskiego, Galerii Domu Artysty Plastyka, występowała naJarmarku Radia Wnet oraz podczas Balu Niepodległości.

 

Przy akompaniamencie Janusza Kani miała zaszczyt śpiewać dla p. Generałowej Ewy Błasik oraz towarzyszyć śpiewem spotkaniom p. Leszka Żebrowskiego, p. Sławomira Kmiecika i p. Tadeusza Płużańskiego.  

źródło: Wspólne Śpiewanie


za: Kurier Praski

Reklamy