PAMIĘCI ŻOŁNIERZY NIEZŁOMNYCH-WYKLĘTYCH


laczka2

WARSZAWA 1 MARCA 2015

Rok 2015 jest piątym rokiem, kiedy w dniu 1 marca uroczyście obchodzimy Święto tych, którzy byli solą ziemi czarnej naszej umęczonej przez niemieckiego i sowieckiego okupanta Ojczyzny.

Tuż po tzw. „wyzwoleniu” przez Sowietów rozpoczął się na terenie ziem polskich terror na niebywałą skale. 

Masowe, tajne rozstrzeliwania ludności w tym cywilnej, całych wsi, za byle posądzenie sprzyjania partyzantce akowskiej na obszarach wschodniej Polski (Suwalszczyzna, Pojezierze Augustowskie, rejony Białegostoku). Przybrały one niebywałą skalę. Do dnia dzisiejszego nieznane są wszystkie miejsca tych bestialskich mordów, ani pełna lista ofiar. Pozostała część ziem polskich również znalazła się w obszarze haniebnej działalności zwyrodnialców z NKWD, MBP, UB i MO. Efektem tej zbrodniczej działalności były aresztowania, tortury i prześladowania wymierzone w najlepszych Synów i Córki Narodu Polskiego. Bestialsko pomordowani wrzucani byli do dołów śmierci, a pamięć o Nich miała na zawsze zaginąć. Ale ich szczątki powoli wydobywane z dołów śmierci powracają do swoich bliskich jak feniks z popiołów. Coś niemożliwego staje się rzeczywistością.

Pamięć o nich rośnie i rośnie w Narodzie, bo nie da się zabić prawdy chwały i bohaterstwa.

Niech w tym szczególnym dniu, tak wspaniałym, będzie mi wolno pochylić się nisko i oddać cześć mojej śp. Cioci Jani, która była łączniczką AK Okręg Białystok. Przeżyła, ale wyjątkowy terror, jaki na tamtych ziemiach panował spowodował u tych co ocaleli trwałą obawę o swoje życie i chęć całkowitego wyparcia z pamięci tego w czym brali udział. ( Na kursie w IPN uczono nas nawet o takim zjawisku psychologicznym). Prawie do końca życia Ciocia nic na temat swojej bohaterskiej przeszłości nie mówiła. Co charakterystyczne – każdego roku wyjeżdżała w okolice Białegostoku, jak mówiła, żeby odwiedzić rodzinę. I to była prawda, ale nie cała… Jeździła tam też po to, aby nadal w rodzaju „konspiracji” spotykać się ze swoimi kolegami z AK. Długie łapy NKWD i UB ciągle w jej i kolegów pamięci były rzeczywistością…

Dzięki śp. Prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu i śp. prof. Januszowi Kurtyce Prezesowi IPN zaczęto przywracać pamięć o pomordowanych.
To Lech Kaczyński ustanowił dzień 1 marca Świętem Państwowym ku czci Żołnierzy Wyklętych-Niezłomnych.

I z roku na rok obchody te są coraz większe i bardziej różnorodne w całej Polsce.

POWĄZKI WOJSKOWE, KWATERA „Ł”

Obchody w Kwaterze „Ł” miały w tym roku wyjątkową oprawę.

1 marca, niedziela, godzina 12.00 – to początek wspaniałych uroczystości.

Organizatorami tych wydarzeń była Fundacja ,,Łączka” oraz Stowarzyszenie Historyczne DiSK (Dywersja i Sabotaż Kobiet) ze Związkiem Strzeleckim ,,Strzelec”.

Do współuczestnictwa w capstrzyku zostały zaproszone różne organizacje: ZHR, Międzynarodowy Rajd Katyński, PiS Żoliborz, Grupa Rekonstrukcyjna „Bluszcz”, Zakon Rycerzy Jana Pawła II oraz władze Dzielnicy Żoliborz.

Przybyło bardzo wielu warszawiaków, młodych ludzi, harcerzy, kombatantów. Wiele osób trzymało portrety żołnierzy niezłomnych.

Pan Jan Kulczycki z ramienia Grup Oporu „Solidarni” prowadził całość obchodów. Na początku odśpiewano Hymn Polski. Następnie p. Kulczycki odczytał kredo Niezłomnych – Rotę Przysięgę AK z 1942 r. oraz Rotę Narodowych Sił Zbrojnych również z 42r.

Zgromadzeni wraz z księdzem Jackiem odmówili modlitwy; następnie ksiądz Jacek poświęcił wszystkie krzyże ustawione na terenie Łączki.

Pan Kulczycki odczytał również list od Janusza Brochwicz-Lewińskiego „Gryfa” z okazji Święta Żołnierzy Wyklętych-Niezłomnych. Przemawiali kombatanci panowie Witalis Skorupka (krewny księdza Skorupki) oraz Wacław Sikorski, którzy przeszli niewyobrażalne tortury oraz mieli wyroki śmierci, cudem jednak ocaleli. Wspominali oni swój pobyt w więzieniu na Rakowieckiej oraz spotkania w celi z wieloma Niezłomnymi, którzy zostali zamordowani i są aktualnie poszukiwani w dolach śmierci.

Na zakończenie odbyło się uroczyste złożenie wieńców.

Każdego roku nas w tym miejscu przybywa i to jest budujące, a kopiec z kamieni jest pięknym, skromnym pomnikiem ku czci pomordowanych.

CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM

Anna Nowik, dziennikarz, Solidarni 2010

Pokaz slajdów wymaga JavaScript.

źródło: http://solidarni2010.pl/30298-pamieci-zolnierzy-niezlomnych-wykletych.html

wiecej zdjęć: http://solidarni2010.pl/index.php?dzial=zdjecia&id_album=833


FB_LaczkaUZUPEŁNIENIA

Komentarz na  FB – Fundacja Łączka

Nasza święta „Łączka” wieczorem 1.03.2015. Krzyże zostały poświęcone przez księdza Jacka Soprycha. Opłacało się dla tego widoku ciężko pracować.

Dziękujemy DSH DiSK z Małgosią Czuczman na czele, Stowarzyszeniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Związkowi Strzeleckiemu „Strzelec”, Międzynarodowemu Rajdowi Katyńskiemu, Urzędowi Dzielnicy Żoliborz, „Grupie Oporu Solidarność”, GRH Bluszcz, ZHR, księdzu Jackowi, kombatantom, oraz Warszawiakom, których były tłumy.

Podziękowania dla Moniki Stryczek i Ani Szeląg. Podziękowania dla Gazety Polskiej za wypożyczenie nagłośnienia i oprawę muzyczną, podziękowania dla Michała Sakiewicza za pomoc w tej kwestii. Podziękowania dla Jana Kulczyckiego za prowadzenie całej uroczystości.

Chwała i Cześć Bohaterom!!!

źródło: Fundacja”Łączka”

Film z fragmentami uroczystości

źródło: YT / Ewinia1


 

.

 

Reklamy