Jan Pospieszalski: O europejskiej konwencji w sprawie przemocy domowej.


Pospieszalski-sejm022015Ustawa „przemocowa” ma tyle związku z przemocą, co ile, w jakim stopniu, Anna Grodzka jest kobietą. To jest jedna wielka ściema. (…) Przyjrzyjmy się uważnie jak będą głosowali ci posłowie PO, którzy chcą uchodzić za tzw „porządnych” katolików, których widać w kościele, którzy ostentacyjnie przyjmują komunię świętą, … jak zagłosują w sprawie tzw ustaw „lewicowych”, które dziś są jakby próbą spłacenia długu genderowym środowiskom przez PO.

zob. też:

Reklamy