Jan Pospieszalski: W takich sytuacjach zawsze sprawdza się samoorganizacja społeczeństwa


Aura psychiatryczno parareligijna sprawia, że ci ludzie [premier Kopacz, prezydent Komorowski – red.] tak dalece jakby odrywają się od rzeczywistości, funkcjonują w tym mrocznym, listopadowym świecie …

CHCEMY MIEĆ WYBÓR


RODZICE CHCĄ MIEĆ WYBÓR – akcja obywatelska

Zbieramy podpisy pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą „Rodzice chcą mieć wybór!”.
Mamy już  60.589 podpisów!

FORMULARZ DO ZBIERANIA PODPISÓW – do pobrania

PROJEKT USTAWY – do pobrania

UZASADNIENIE USTAWY – do pobrania

LISTA KOORDYNATORÓW AKCJI I MIEJSCA ZBIERANIA PODPISÓW

ZGŁOŚ SIĘ NA KOORDYNATORA!

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

SKĄD PRZYSZŁY PODPISY

MATERIAŁY DO POBRANIA (ULOTKI)

KALENDARIUM INICJATYWY

Projekt zakłada:
1. Rodzice będą decydować o tym czy ich dziecko rozpocznie edukację szkolną jako sześcio czy siedmiolatek.
2. Edukacja przedszkolna będzie prawem dziecka i obowiązkiem państwa a nie odwrotnie.
3. Rodzice będą mieli realny wpływ na program nauczania.
4. Podręczniki będą wybierać rodzice i nauczyciele a nie rząd.
5. Na wniosek rodziców przywrócone zostaną zajęcia dodatkowe w przedszkolach.
6. Podniesione zostaną standardy min. transportu do szkoły

Reklamy