Dr Ewa KUREK: „Żydzi i Polacy w momencie próby 1939-45” – Warszawa, DZISIAJ, g.19


Ewa_Kurek_CEP2014Spotkanie z Autorką książki: „Poza granicą solidarności – stosunki polsko-żydowskie 1939-1945” oraz Reżyserką filmu: „Kto ratuje jedno życie” – spotkanie będzie poprzedzone projekcją tegoż filmu.

Zarówno przed jak i po tzw. „holokauście” nic się nią zmieniło i żydzi cały czas nienawidzą Polaków bardziej od Niemców – dlaczego?

Już w czasie wojny katolicko-narodowa pisarka Zofia Kossak Szczucka zaangażowana w pomoc Żydom o tym fenomenie pisała w odezwie do Polaków: „Zabieramy głos my, katolicy-Polacy. Uczucia nasze względem żydów nie uległy zmianie. Nie przestajemy uważać ich za politycznych, gospodarczych i ideowych wrogów Polski. Co więcej, zdajemy sobie sprawę z tego, iż nienawidzą nas oni więcej niż Niemców, że czynią nas odpowiedzialnymi za swoje nieszczęście. Dlaczego, na jakiej podstawie – to pozostanie tajemnicą duszy żydowskiej, niemniej jest faktem nieustannie potwierdzanym. Świadomość tych uczuć jednak nie zwalnia nas z obowiązku potępienia zbrodni. Nie chcemy być Piłatami.”

Cafe Niespodzianka, ul. Marszałkowska 7, Warszawa, g.19:00

https://www.facebook.com/events/748539051872202/

 

Reklamy