MKD: Wielkie Rocznice podłych czynów …


MKD1W 75 rocznicę rozpętania II Wojny Światowej… i w podobne…


By lepiej pojąć świata Historię
i to co w niej niepojęte
spójrzcie, jak łatwo w obłęd świadomy
wpaść, niszczyć wszystko, co święte.
Jak łatwo istnień setki tysięcy
posłać na zatracenie…
Wystarczy jedna myśl zaraźliwa
i… milion gubi sumienie!
Wielkie rocznice podłych czynów…
Charakter ich chybotliwy
pomaga sprawcy wyzbyć się winy,
zachować lenna i wpływy.
…………
… Nie lepiej zabrać mu immunitet –
nim swą zarazę rozszerzy…?
Gdy starsi – mimo doświadczeń – głupi,
cała nadzieja – w młodzieży!
.
________________________________ mkd ___ IX.2014

http://www.wierszemkd.pl/?p=18125

Reklamy