Tajemniczy bracia Węgrzy. Prawda ponad podziałami


wwegierski

Nikt nie wie gdzie się zaczyna nasza przyjaźń. Najnowsze badania genetyczne wskazują, że Węgrzy mają najbliżej do Polaków i Ukraińców, bliżej niż do Finów!!  – „To jest bardzo ciekawe, jakaś tajemnica niesamowita …” /dr Imre Molnar/
[Od red. – przypominamy notkę, która pierwotnie ukazała się na stronie solidarni2010.pl, autor: kayan, wpisał dnia 18.01.2012r. ] 

Dr Imre Molnar, radca Ambasady Węgierskiej, często gości na spotkaniach poświęconych polsko-węgierskiej przyjaźni. Przedstawiamy kilka jego wypowiedzi ze spotkania w Klubokawiarni Republikańskiej:
„Węgry są jedynym krajem w Europie, który (…) nazywa was Landziami, Lendziel … świadczy to o tym, że znaliśmy WCZEŚNIEJ Polaków, niż naród polski się wytworzył
(…)
Odkryto groby pod Przemyślem, tam gdzie kiedyś żyli Lechianie, Lendzianie,  cmentarzysko które jest wspólne, polsko-węgierskie, wtedy jeszcze nie było Polski czyli Lendzialsko-Węgierskie. To wielka rzadkość!!!
Tysiąc lat temu narody nie chowały zmarłych razem, nawet jak żyli w jednej wiosce, to każdy mial swój cmentarz. A nasi żyli jakiś czas razem i mieli wspólny cmentarz – archeolodzy mówią, że to tylko u pokrewnych jest możliwe
(…)
Najnowsze badania genetyczne wskazują, że Węgrzy mają najbliżej do Polaków i Ukraińców, bliżej niż do Finów!! – to jest bardzo ciekawe, jakaś tajemnica niesamowita …”
od red:- przypomnijmy, że pod względem językowym Węgrzy należą do grupy ugrofińskiej
Nad tym (fenomenem polsko-węgierskiej przyjaźni) zastanawiali się już dawno pisarze, kronikarze polscy i węgierscy. I tu anegdota: przykładowo Wincenty Kadłubek, Jan Długosz i różni inni mówią, że my Polacy, przyjażnimy się z Węgrami, bo to są też Słowianie.
A nasi, węgierscy kronikarze mówią, że Polacy dlatego są tacy przyjaźni, bo to nie są Słowianie (!?)
(…)
W Europie Polacy i Węgrzy najbardziej kochają wolność, wyróżnia nas przywiązanie do wolności, że bez wolności nie ma życia. To jest bardzo podobne u obydwu narodów”
 

O wspomnianej przez pana Radcę genowej tajemnicy przeczytać można tutaj:
genr1ay_550
zdjęcie: Crates, wikipedia

W dniu, w którym Komisja Europejska decydowała o ewentualnych sankcjach wobec Węgier, przed siedzibą przedstawicielstwa KE w Warszawie odbył się protest przeciwko działaniom KE. Wzięli w nim udział m.in. posłowie PiS: Arkadiusz Czartoryski, Stanisław Pięta, Artur Górski i Maks Kraczkowski.
Złożyli oni w siedzibie KE pismo adresowane do szefa KE Jose Manuela Barroso.
Mając w sercach wielowiekową tradycję przyjaźni polsko-węgierskiej, wyrażamy stanowczy protest przeciwko presji wywieranej przez pana i Komisję Europejską na wolny naród i kraj. Węgry, korzystając z wolności, dokonały wyboru własnego parlamentu i rządu. Jest niedopuszczalne, aby KE, która nie ma takiego mandatu demokratycznego jak parlament i rząd wolnego państwa, używała szantażu pod groźbą kar finansowych – napisano w piśmie.
dsc01534
foto: MB
Reklamy