Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski: Fałszowanie historii 27 WDP AK na Wołyniu.


ks_Isakowicz-klasztorDywizja nie powstała – jak sugeruje film – w 1943 r. do walki z nacjonalistami ukraińskimi, ale w 1944 r. do realizacji Akcji „Burza” na Wołyniu.
List otwarty do prezesa IPN.Warszawa dn. 23 stycznia 2014
Sz. P. Łukasz Kamiński
Prezes
Instytut Pamięci Narodowej

List  otwarty

Szanowny Panie,

W imieniu Ruchu Społecznego Porozumienia Pokoleń Kresowych oraz Kresowego Serwisu Informacyjnego, będącego organem medialnym Porozumienia Pokoleń Kresowych, składamy na Pańskie ręce protest wobec emisji takich materiałów jaki został pokazany w TVP Historia ( 15 stycznia 2014 r. o godz. 18.00), w 70 rocznicę rozpoczęcia Akcji „Burza” na Wołyniu, pn. „27 Wołyńska Dywizja Piechoty AK” (realizacja w lubelskim IPN, 2008 r.).

Już po premierowej emisji tego pseudo dokumentu kilka lat temu, do redakcji KSI napłynęły pierwsze protesty wobec mnogości błędów jakie w nim zaprezentowano. Podobne stanowisko zajął również Okręg Wołyński Światowego Związku Żołnierzy AK z ówczesnym prezesem, K. Danielewiczem.

Padały pytania dlaczego nie zaproszono żadnego z autorytetów w dziedzinie historii 27 WDP AK, by dokonał weryfikacji podawanych tam faktów.

Zdumiewającym dla wielu środowisk, zarówno wówczas, jak i obecnie jest fakt, dlaczego tak poważna instytucja jak Instytut Pamięci Narodowej oparła się na relacji jednego świadka i do tego nieznanego szerokim gremiom byłych żołnierzy tej dywizji. Już wówczas telefonicznie zgłosiliśmy zastrzeżenia do lubelskiego IPN, z których nie wyciągnięto żadnych wniosków. Tak zaprezentowana historia 27 WDP AK przynosi jedynie szkody, nie zaś korzyści, pozwala bowiem fałszować przez sympatyków OUN-UPA historię ludobójstwa ludności polskiej na Wołyniu.

Dywizja nie powstała – jak sugeruje film – w 1943 r. do walki z nacjonalistami ukraińskimi, co jest wykorzystywane przez obrońców OUN-UPA, ale w 1944 r. do realizacji Akcji „Burza” na Wołyniu. Nie będziemy w tym miejscu podawać dalszych błędów i pomyłek, bo prawidłowo i dokładnie dokonali by tego tacy znawcy tematu jak np. prof. Władysław Filar.

1 lutego b.r. (sobota godz.11:00, Centrum Prasowe FOKSAL Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie) odbędzie się Konferencja pn.” Akcja Burza na Kresach Wschodnich”, zorganizowana przez Stowarzyszenie Solidarni 2010 oraz Okręg Wołyński Światowego Związku Żołnierzy AK, podczas której prof. W. Filar w swoim referacie zaprezentuje fakty dotyczące 27 WDP AK, będące w odpowiedzią na błędną wersję w/w filmu.

Środowiska byłych żołnierzy 27 WDP AK i potomkowie wspierają każdą inicjatywę filmową związaną z uwiecznieniem historii 27 WDP AK, lecz tworzoną jedynie zgodnie prawidłami sztuki rzetelnego dokumentu. Zależy nam jedynie na prawdzie historycznej i nieprzekłamanych faktach. Film taki jak w/w nigdy nie powinien opuścić tak poważnej instytucji jak Instytut Pamięci Narodowej.

Z nadzieją na zajęcie się przez Państwa tą sprawą, dla dobra narodowej historii oraz wyrazami szacunku,

W imieniu Ruchu Społecznego Porozumienia Pokoleń Kresowych

Andrzej Łukawski

http://pokoleniakresowe.pl/

Otrzymują:

  1. IPN
  2. Oddziały IPN
  3. OW ŚZŻAK
  4. Organizacje Kresowe
  5. Media

Serwis o Kresach http://www.kresy.info.pl Kresowy Serwis Informacyjny
http://www.ksi.kresy.info.pl

tel. 22/853 43 97; 0 501 153 340;
02-670 Warszawa, ul. Puławska 240/60, POLAND

za: http://www.isakowicz.pl/index.php?page=news&kid=8&nid=8945

zobacz też:

Akcja “Burza” na Kresach Wschodnich – jej specyfika i znaczenie. KONFERENCJA 1.02 , g11, Centrum Prasowe Foksal

 awers-2Z okazji 70. rocznicy utworzenia 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej zapraszamy na konferencję Akcja ”Burza” na Kresach Wschodnich – jej specyfika i znaczenie, z udziałem uczestników wydarzeń i ich rodzin oraz historyków.

Referaty wygłoszą m.in.

prof. Władysław Filar i prof. Wiesław Jan Wysocki
o dalszych losach żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK opowie również Tadeusz Płużański Czytaj dalej →

=====

.

Reklamy