Grzegorz Rossa: Ciężkie czasy dla agentów (1)


Résumé
Motto

Autor uczciwie uprzedzał czytelnika — sensacji nie będzie. Żadnych „nieznanych dotąd dokumentów z prezydenckiego archi-wum”, żadnych tajnych i dlatego nikomu nieznanych „wspomnień doradcy Stalina”. Nic oprócz nudnego, nieciekawego, skrupulatne-go badania jawnych i — w zasadzie — ogólnodostępnych źródeł. Spece od „płaszcza i kindżału” twierdzą , że właśnie takimi droga-mi zdobywa się największą część całej informacji rozpoznawczej /Mark Sołonin/  Czytaj dalej