Przeciwieństwa & TZŚ: Sąd idzie


mtodd.pl

Szanowni Państwo!

    Jakie ma szanse arystokrata spotykając cwaniaka? Raczej mizerne. I nie chodzi nawet o przewagę fizyczną, a o podejście do drugiego człowieka, i o wartości jakimi obaj się kierują.

    Dla cwanego niewolnika kłamstwo jest środowiskiem naturalnym, prawdę odbiera jako zagrożenie. Dlatego żadna afera nie jest w stanie zniechęcić go do Czytaj dalej

Na przykładzie KRRiT, która ‘stoi na straży… interesów odbiorców’


Wszedłem na website http://www.krrit.gov.pl aby dowiedzieć się ‘prawdy’ o KRRiT. Oto ona, kopiuję:

„Szczegółowe kompetencje KRRiT reguluje ustawa o radiofonii i telewizji.
Zgodnie z jej art. 6 ust. 1 Krajowa Rada stoi na straży wolności słowa w radiu i telewizji, samodzielności nadawców i interesów odbiorców oraz zapewnia otwarty i pluralistyczny charakter radiofonii i telewizji.  Czytaj dalej